ta-rozmowa.przeworsk.pl - M??wi? cz3owiek wszystko mo?e
HOME ABOUT GALLERY CONTACT MAP
M??wi? cz3owiek wszystko mo?e
niechby tylko chcia3
Spr??buj mo?e chciea odwr??cia czas

Gdybym to co kocham w Tobie
zmienia w krople mia3
by3aby to najpiekniejsza 3za

a wiec p3acz p??ki czas
mo?e co? zmieni 3za

Teraz p3acz, teraz p3acz p??ki czas
sta3o sie co mia3o staa
teraz p3acz p??ki czas
mo?e co? zmieni jeszcze ta 3za

M??wi? cz3owiek wszystko mo?e
niechby by3o tak
?eby 3atwo mo?na zmienia w nas
wszystko to co zawsze by3o
si3? przeciw nam
w krople co odpowied1 3atw? da

a wiec p3acz p??ki czas
mo?e co? zmieni 3za

teraz p3acz, teraz p3acz. . . itd. / x 2

poprzednia piosenka nastepna piosenka


biedronka zakupy przez internetordynacja podatkowa500 plus na pierwsze dziecko